Tin tức - Thông báo

Tháng 06

18

Thông báo kiểm tra điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2019-2020

Đề nghị sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy kiểm tra điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 trên trang sv.vaa.edu. Thời gian thắc mắc đến hết ngày 28/06/2020. Mọi thắc mắc liên hệ: 02838479286; hoặc trong giờ tiếp sinh viên vào chiều T2,3,5 từ 14h00 ( không tiếp và trả lời ngoài giờ tiếp và giờ hành chính) Chú ý : - Sinh viên đồng thời kiểm tra điểm rèn luyện của các học kỳ trước. Nếu thiếu liên hệ để giải quyết. - Sau ngày 28/06/2020, Bộ phận QLSV không giải quyết các trường hợp kiện cáo.

Tháng 06

11

HOÀN TIỀN HỌC PHÍ HK 2(2019-2020)THEO ĐƠN XIN HOÀN TIỀN CỦA SINH VIÊN

PHÒNG TCKT THÔNG BÁO HOÀN TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ II (2019-2020) THEO ĐƠN XIN HOÀN TIỀN CỦA SINH VIÊN (THEO DANH SÁCH ĐÍNH KÈM). SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TC- KT NHẬN TIỀN TỪ NGÀY 16/06/2020- 30/06/2020 VÀO NGÀY THỨ 03 VÀ THỨ NĂM, SÁNG TỪ 8H-11H30, CHIỀU TỪ 13H30- 17H. SINH VIÊN MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN KHI NHẬN TIỀN.