Thông báo

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC LẠI HỆ TCN KT ANHK ĐỢT THÁNG 4-6/2019
Ngày đăng: 25-04-2019

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC LẠI HỆ TCN KT ANHK ĐỢT THÁNG 4-6/2019

Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019
Ngày đăng: 23-04-2019

Phòng Đào tạo thông báo tiến độ tổ chức, đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019 dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1.   Đối tượng: sinh viên trả nợ học phần và cải thiện điểm các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2018-2019 trở về trước.

2.   Học phí: được tính bằng 125% đơn giá học phí học kỳ chính đối với các học phần đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp. Các học phần không đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp, Học viện sẽ xem xét và có thể có mức học phí cao hơn.

3.   Thời gian học kỳ hè

-       Học kỳ hè bắt đầu học từ tuần 44 (01/07/2019) và kết thúc tuần 48 (04/08/2019)

-       Thi học kỳ hè vào tuần 50 (12/08/2019 – 18/08/2019)

4.   Cách thức và tiến độ triển khai: Theo quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ hè đã được Giám đốc ban hành ngày 01/11/2016. Tiến độ cụ thể như sau:

-    Sinh viên làm đơn xin mở lớp, lập danh sách sinh viên xin mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019 (nếu có nhu cầu) và nộp về Phòng Đào tạo từ ngày 09/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019.

-    Phòng Đào tạo tổng hợp, dự kiến các lớp học phần sẽ mở và xếp thời khóa biểu gửi đến các khoa quản lý học phần trước ngày 27/5/2019. Các khoa quản lý học phần điều chỉnh, bố trí giảng viên và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 03/6/2019.

-    Phòng Đào tạo cập nhật thời khóa biểu lên hệ thống phần mềm, sinh viên đăng ký học phần từ 10/6/2019 đến hết ngày 17/6/2019.

-    Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần chính thức được mở, các lớp học phần bị hủy và lí do hủy: từ ngày 18/6/2019 đến 21/6/2019.

-    Xem xét việc mở lớp đối với các học phần bị hủy theo yêu cầu của sinh viên: từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019.

-    Sinh viên đóng học phí học kỳ hè từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 05/7/2019.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (hoặc điện thoại 08.3844.9242) để được giải quyết kịp thời.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo tiến độ. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những trường hợp thực hiện ngoài tiến độ đã thông báo.

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC LẠI HỆ TCN KT ANHK ĐỢT THÁNG 04-5/2019
Ngày đăng: 23-04-2019

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC LẠI HỆ TCN KT ANHK ĐỢT THÁNG 04-5/2019

Thông báo Cập nhập điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2018-2019
Ngày đăng: 11-04-2019

 Bộ phận Quản lý sinh viên đã cập nhập điểm rèn luyện của sinh viên Đại học, Cao Đẳng khóa 2015, 2016, 2017, 2018. Đề nghị các sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện của mình trong trang thông tin cá nhân trên trang sv.vaa.edu.vn, trong trường hợp điểm rèn luyện không đúng theo điểm đã được công bố thì phản hồi đến qua email: bophanquanlysv@vaa.edu.vn trước ngày 21/04/2019.

Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến xét học bổng và hạnh kiểm để xét tốt nghiệp. Đặc biệt những sinh viên chưa được nhập điểm hoặc bị điểm 0 - hạnh kiểm KÉM. Do đó đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thật kỹ. 

Sau ngày 21/04/2019, bộ phận quản lý sinh viên không giải quyết chỉnh sửa điểm rèn luyện, mọi kiện cáo sau ngày này sẽ không được giải quyết. 

Kiểm tra thông tin đăng ký bảo hiểm đợt 2/2019
Ngày đăng: 10-04-2019

 Đề nghị sinh viên đã đóng tiềng BHYT đợt 2/2019 kiểm tra thông tin Mã KHTT; Mã Bệnh viện mình đăng ký.

Trong trường hợp thay đổi gửi vế email: bophanquanlysv@vaa.edu.vn trước ngày 14/04/2019

Nội dung : Sữa thông tin bảo hiểm đợt 2/2019 , nêu rõ thông tên, MSSV, mục sai, đúng 

Sau ngày 14/4/2019 mọi thông tin sai sót của thẻ bảo hiểm do sinh viên chịu trách nhiệm.

Danh sách đính kèm

Danh sách đăng ký BHYT đợt 2.2019.xlsx

Thông báo nhận thẻ bảo hiểm ytế HSSV Khóa 2015; 2016; 2017 Đợt 1 (lần 2)
Ngày đăng: 09-04-2019

 Các sinh viên đã đóng số tiền: 394.065 đồng  làm mới, gia hạn bảo hiểm HSSV đợt 1 năm 2019 còn chưa đến lấy thẻ y tế mới. Đề nghị các bạn nhanh chóng đến lấy thẻ theo thời gian quy định như sau:

Địa điểm: P.B02 - CS1

Thời gian : Sáng 8h đến 11h ; chiều từ 14h đến 16h từ ngày 09/4 đến ngày 12/04

Danh sách đính kèm những sinh viên chưa lấy thẻ.

Danh sách sinh viên chưa nhận thẻ BHYT đợt 1.2019.xlsx

THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI NGHỀ AN NINH+DVTM+KL ĐỢT XÉT 18.03.2019
Ngày đăng: 08-04-2019

 THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI NGHỀ AN NINH+DVTM+KL ĐỢT XÉT 18.03.2019

thông báo nhận thẻ bảo hiểm ytế cho sinh viên khóa 2018
Ngày đăng: 08-04-2019

 Đề nghị sinh viên khóa 2018 đến nhận thẻ bảo hiểm y tế HSSV

Địa điểm: Phòng G109 - CS2 

Thời gian: Sáng từ 8h đến 11h ; Chiều Từ 14h đến 16h hàng ngày  từ 08/04 đến 12/04/2019

Liên hệ gặp Thầy Huy, Thầy Thể để nhận thẻ

 

 

Nhận thẻ bảo hiểm đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 02-04-2019

 Thông báo nhận thẻ bảo hiểm  đợt 1

Địa điểm : P.B02 - CS1

Thời gian: sáng từ 08h đến 11h ; Chiều Từ 14h đến 16h từ ngày 03/04 đến ngày 05/04/2019.

Mang theo CMND để kiểm tra lấy thẻ bảo hiểm.

 

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 90
Hôm nay: 1382
Hôm qua: 4446
Tổng cộng: 6428384