Thông báo tài khoản LMS dành cho tân sinh viên và việc ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS học kỳ 1 năm 2023 – 2024 tất cả các khóa
27/08/2023 - Lượt xem: 6830

Thông báo tài khoản LMS dành cho tân sinh viên và việc ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS học kỳ 1 năm 2023 – 2024 tất cả các khóa

1. Tài khoản LMS dành cho tân sinh viên:

Tân sinh viên có thể đăng nhập http://lms.vaa.edu.vn kể từ 09 giờ ngày 05/09/2023:

User: Mã số sinh viên

Password: Lms@mã số sinh viên

Ví dụ: Tân sinh viên có mã số sinh viên 2300000001 thì tài khoản đăng nhập trang http://lms.vaa.edu.vn là:

User: 2300000001

Password: Lms@2300000001

Lần đầu tiên đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu. Tài liệu hướng dẫn LMS ở dòng chữ động “BẤM VÀO ĐÂY” ngoài trang chủ http://lms.vaa.edu.vn.

2. Ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS học kỳ 1 năm 2023 – 2024 tất cả các khóa

Sinh viên có thể ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn) kể từ ngày 28/8/2023 đối với sinh viên khóa cũ & từ lúc 09 giờ ngày 5/9/2023 đối với tân sinh viên. Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại mục 3. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần - Tên môn học  (Học kỳ 1 năm 2023 - 2024) và mã lớp học phần có đầy đủ 12 chữ số (ví dụ: 010100012811) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến quá trình học.  

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 02/10/2023

Ghi chú:

  • Sinh viên khóa cũ quên mật khẩu LMS thì đọc hướng dẫn câu 2.  Quên mật khẩu đăng nhập hệ thống để reset mật khẩu LMS bất kỳ thời điểm nào (https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen).
  • Tân sinh viên sau khi đăng nhập lần đầu tiên đổi mật khẩu. Nếu lần đăng nhập sau quên mật khầu thì đọc hướng dẫn câu 2.  Quên mật khẩu đăng nhập hệ thống để reset mật khẩu LMS bất kỳ thời điểm nào (https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen)