Thông báo học tập trực tuyến Học kỳ 1 năm 2021 – 2022 (Khóa tuyển sinh năm 2021)
01/10/2021 - Lượt xem: 11443

1.  Thông tin đăng nhập:

Bước 1: Truy cập vào trang lms.vaa.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập với thông tin:

            User: Mã số sinh viên của sinh viên

            Mật khẩu: Vaa-MSSV

            Ví dụ: Sinh viên có mã số sinh viên là 2156060027 thì đăng nhập với thông tin:

            User: 2156060027

            Password: Vaa-2156060027

              Ghi chú: Lần đầu tiên đăng nhập đổi mật khẩu hoặc thực hiện xong ghi danh vào lớp học theo hướng dẫn bên dưới rồi đổi mật khẩu.

2. Ghi danh vào lớp học:

Sau khi đăng nhập xong, sinh viên chọn Site home -> chọn Học kỳ 1 (2021 - 2022) ở cây thư mục (chọn đúng Học kỳ 1 (2021 - 2022) không chọn thư mục con) & nhập mã học phần ở Search course, bấm nút tìm kiếm. Sau đó bấm nút Enrol me để ghi danh vào lớp học.

Lưu ý trước khi bấm nút enrol me:

- Sinh viên kiểm tra đúng mã lớp học phần (Có đầy đủ 12 chữ số, ví dụ: 010100074605) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp, tên môn có chữ Khóa 2021 phía sau.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến chuyên cần trong quá trình học trực tuyến và kết quả thi trực tuyến cuối kỳ (nếu có) do thi nhầm lớp.

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 10/10/2021 (đối với những lớp có thời khóa biểu sớm, sinh viên cần ghi danh sớm hơn để tham gia vào lớp học)

3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến

Sinh viên xem mục II. Sinh viên tại đây: https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen/

4. Khi gặp vấn đề liên quan đến LMS và thông tin liên hệ:

Sinh viên đọc tin tại đây: BẤM VÀO ĐÂY