HỖ TRỢ RESET MẬT KHẨU EMAIL VAA
31/10/2022 - Lượt xem: 3536

Những vấn đề liên quan đến mail vaa, quên pass … các bạn cung cấp thông tin theo mẫu đường link  dưới đây. Chú ý điền bảng đăng ký cho đúng theo mẫu. Sau 24h tính từ lúc đăng ký, các bạn sẽ được khôi phụ lại pass mail vaa.

Thông tin đăng ký là tk sẽ được khôi phục sau 24h để đăng nhập mail vaa lại 

id: mssv@vaa.edu.vn;

pass: mssv

==> KHI ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG SV NHỚ ĐỔI PASS NGAY LẬP TỨC, CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ TỰ KHÔI PHỤC (HỆ THỐNG GỞI MÃ VỀ SĐT CỦA MÌNH ĐỂ TRUY CẬP NẾU QUÊN PASS ). SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI KHOẢN CỦA MÌNH TỪ LÚC ĐĂNG KÝ VÀ KHÔI PHỤC THÀNH CÔNG. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGnhX4P4gaCzuYyUI57UwAg7pCuN4QD8d2WDruWtkkU/edit#gid =443383835