Thông báo ghi danh vào lớp học trực tuyến
18/02/2021 - Lượt xem: 11808

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên về việc ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn). Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại Mục 4. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần (Có đầy đủ 12 chữ số, ví dụ: Môn Quản trị nhân lực – Mã học phần: 010100008201) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến chuyên cần trong quá trình học trực tuyến (nếu có).

- Hạn ghi danh: 24 giờ ngày 21/02/2021

- Trong quá hình ghi danh nếu gặp vấn đề về kỹ thuật, sinh viên gửi mail cùng lúc cho cả 02 email (Thầy Hồ Nhân Đức - duchn@vaa.edu.vn, Thầy Huỳnh Hữu Nhân - nhanhh@vaa.edu.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.