Thông báo ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS học kỳ 3 năm 2022 – 2023
23/04/2023 - Lượt xem: 3396

Thông báo ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS học kỳ 3 năm 2022 – 2023

Sinh viên ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn). Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại mục 3. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần - Tên môn học  (Học kỳ 3 năm 2022 - 2023) và mã lớp học phần có đầy đủ 12 chữ số (ví dụ: 010100012811) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến quá trình học.  

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 18/5/2023

Ghi chú: Sinh viên quên mật khẩu LMS thì đọc hướng dẫn câu 2.  Quên mật khẩu đăng nhập hệ thống để reset mật khẩu LMS bất kỳ thời điểm nào (https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen).