Thông báo ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS Học kỳ 1 năm 2022 – 2023 (Khóa tuyển sinh năm 2022)
08/10/2022 - Lượt xem: 11610

1. Về hệ thống học tập LMS:

Sinh viên ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn).

Tài khoản đăng nhập mặc định:

User: MSSV

Pass: MSSV

Trong đó: MSSV là mã số sinh viên của sinh viên.

Ví dụ:

User: 220000001

Pass: 220000001

Lần đầu đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu bằng cách điền password cũ ở Current password, rồi nhập password mới ở New password -> nhập lại password mới lần nữa tại New password (again) rồi bấm Save Changes.

Lưu ý: Mật khẩu mới ít nhất 8 ký tự & phải thỏa đủ 3 điều kiện: Ít nhất 1 ký tự HOA, ít nhất 1 ký tự thường và ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại mục 4. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Nếu sinh viên đăng nhập LMS không được có thể sử dụng email học viện để reset mật khẩu LMS mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm theo hướng dẫn (Mục II. Sinh viên, phần 2. Quên mật khẩu đăng nhập hệ thống ở đường link này: https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen). Sinh viên nào không vào được email học viện có thể liên hệ với thầy Nguyễn Thành Tâm với thông tin ở cuối thông báo.

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần (Có đầy đủ 12 chữ số, ví dụ: 010100008502) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến quá trình học. 

- Thời gian có thể bắt đầu ghi danh: 18 giờ ngày 09/10/2022 (sau thời gian này tài khoản sinh viên trên LMS mới được kích hoạt)

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 28/10/2022 (một số lớp theo TKB sinh viên cần ghi danh sớm trước TKB bắt đầu và vào lớp học đó trên LMS trước khi lịch học bắt đầu thường xuyên trong tuần đầu để nắm thông tin thông báo của giảng viên)

- Trong quá trình ghi danh nếu gặp vấn đề về LMS, sinh viên gửi đồng thời cùng lúc đến 02 email: nhanhh@vaa.edu.vn; duchn@vaa.edu.vn với tiêu đề (Hỏi về LMS) & nội dung rõ ràng (trong nội dung mail có họ tên & MSSV). 

2. Email học viện

Những vấn đề liên quan đến địa chỉ email học viện, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Thành Tâm (tamnt@vaa.edu.vn) với tiêu đề Hỏi về email học viện.