Đăng ký thông tin liên quan trên hệ thống LMS khi gặp vấn đề (Hiện tại – 14/2/2022)
30/09/2021 - Lượt xem: 7860

Thông tin này dành cho tất cả sinh viên của tất cả các khóa bao gồm hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, Đại học VLVH, học viên cao học

Sinh viên đọc kỹ thông tin mục 1 & mục 2 bên dưới rồi đăng ký thông tin liên quan đến LMS (lms.vaa.edu.vn) tại đường link (nếu có): BẤM VÀO ĐÂY (đường link này chỉ dành riêng cho hệ thống lms.vaa.edu.vn, các thông tin khác sinh viên xem TẠI ĐÂY để liên hệ đúng đối tượng vì mỗi đơn vị phụ trách những việc khác nhau).

1. RESET MẬT KHẨU:

- Sinh viên trước đó đã đăng ký gmail hoặc đã từng sử dụng email học viện thì sinh viên chủ động reset mật khẩu theo hướng dẫn câu 2 mục II. Sinh viên của link https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen/. Nếu không reset password được thì điền thông tin đường link phía trên.

   + Đăng ký xong xem kết quả tại đây: BẤM VÀO ĐÂY

   + Chậm nhất trong vòng 3 giờ sinh viên BẤM VÀO ĐÂY kiểm tra lại. Sinh viên thấy thông tin của mình được quét khối vàng & không có ghi chú đỏ thì thông tin đã được xử lý (nếu chỉ đăng ký reset lại mật khẩu thì mật khẩu mặc định là "Vaa-MSSV", trong đó: MSSV là mã số sinh viên của sinh viên cần reset lại mật khẩu. Ví dụ: User: 2056060027, mật khẩu: Vaa-2056060027). Khi đó sinh viên vào hệ thống LMS để đăng nhập lại bình thường & đổi mật khẩu. Sau 3 giờ kể từ lúc điền thông tin mà xem lại kết quả chưa thấy họ tên của mình tô vàng thì gửi email cho cả 02 Thầy: Thầy Hồ Nhân Đức (duchn@vaa.edu.vn) và Thầy Huỳnh Hữu Nhân (nhanhh@vaa.edu.vn) để được xử lý kịp thời.

2. VẤN ĐỀ KHÁC VỀ LMS:

- Ngoài ra sinh viên gặp vấn đề gì hệ thống LMS thì ghi cụ thể & rõ ràng ở câu hỏi cuối cùng & khi thấy thông tin của mình được quét khối vàng thì thông tin đã được xử lý.

- Các đường link có hiệu lực đến hết ngày 14/2/2022

3. CÁC KÊNH THÔNG TIN LIÊN HỆ KHI GẶP SỰ CỐ KỸ THUẬT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN:

- Liên quan đến hệ thống LMS, liên hệ:

+ Huỳnh Hữu Nhân (nhanhh@vaa.edu.vn) hoặc;

+ Hồ Nhân Đức (duchn@vaa.edu.vn).

- Liên quan đến công cụ trực tuyến Quickcom/Google Meet: 

+ Khoa Cơ Bản, Khoa CNTT, Khoa Kỹ thuật hàng không: Liên hệ: Huỳnh Hữu Nhân (nhanhh@vaa.edu.vn)

+ Khoa Ngoại ngữ, Khoa Cảng: Liên hệ: Hồ Nhân Đức (duchn@vaa.edu.vn)

+ Khoa QTKD, Khoa Kinh tế hàng không, Khoa ĐTVT, Khoa Không lưu: Liên hệ: Nguyễn Thành Tâm (tamnt@vaa.edu.vn).

Lưu ý: Những vấn đề có liên quan đến địa chỉ email @vaa.edu.vn thì tất cả liên hệ Nguyễn Thành Tâm

4. KÊNH THÔNG TIN LIÊN HỆ MÙA GIÃN CÁCH 

Sinh viên BẤM VÀO ĐÂY để xem thông tin.

Trân trọng thông báo./.