THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2017-2018

  Thông báo về việc nộp đơn miễn, giảm học phí năm học 2017 – 2018 đối với Sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

            Bộ phận quản lý sinh viên thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm 2017 – 2018 đối với hệ Cao đẳng nghề chính quy như sau:

 I.      ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ  XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

STT

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ

1.

Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

- Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có);

- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh;

- Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn đề nghị MGHP.

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Giấy tờ chứng minh của người có công với cách mạng.

4. Giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận.

 

2.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Đơn đề nghị MGHP.

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số.

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2017).

3.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Đơn đề nghị MGHP.

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người.

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

4.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Đơn đề nghị MGHP.

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số ít người.

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ

6.

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

1. Đơn đề nghị MGHP.

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được xét miễn, giảm học phí.

- Sinh viên thuộc diện MGHP mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện MGHP nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về MGHP đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.

III. NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.       Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí làm đơn (theo mẫu thống nhất của trường), kèm theo giấy tờ chứng minh đối tượng được xét miễn, giảm học phí và nộp cho phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) theo đúng thời gian quy định để phòng QLĐT-CTSV tập hợp và trình Ban Giám hiệu quyết định.

2.       Thời gian và phương thức nộp đơn xét miễn, giảm học phí:

Thời gian nộp đơn:

+ Đợt 1: Từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 21/11/2017.

Sinh viên nộp đơn xét miễn, giảm học phí trực tiếp cho bộ phận Quản lý sinh viên, phòng B002 số 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận theo thời gian trên. Bộ phận quản lý sinh viên sẽ không nhận đơn miễn, giảm học phí nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp đơn theo đúng thời gian quy định.

3.       Đối với sinh viên đã nộp đơn đề nghị miễn giảm học phí và thuộc diện chỉ nộp đơn một lần trong suốt khóa học không phải nộp đơn.

4.   Sinh viên cần trao đổi thông tin về MGHP vui lòng liên hệ thầy Đỗ Xuân Hiển: bophanquanlysv@vaa.edu.vn - điện thoại 0911241212 hoặc 028.39970591.

Lưu ý: Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục, trong một số trường hợp nhất định, để thực hiện các phương án bảo trợ xã hội hoặc ưu đãi với những đối tượng đặc thù, Nhà nước quy định có những trường hợp được miễn học phí nhất định và chỉ những đối tượng đó mới được miễn học phí.Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc những trường hợp được miễn học phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về các đối tượng được miễn học phí như sau:

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng nquy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đng, đại học văn bằng thứ nhất.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

– Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

– Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

– Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin và Tư tưng Hồ Chí Minh.

– Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phu bệnh.

– Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

– Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

– Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định.

– Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, chỉ những đối tượng trên mới được miễn học phí. Đây là chính sách ưu đãi đối với những gia đình khó khăn, nhằm giảm bớt áp lực kinh tế, khuyến khích con em trong hộ nghèo học hành, được giáo dục theo hệ thống để có đủ kiến thức làm việc.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 46
Hôm nay: 10
Hôm qua: 2761
Tổng cộng: 8303841