Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2016-2017

                                                                                               THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch học kỳ hè năm học 2016-2017 trình độ Đại học, cao đẳng

 

Căn cứ phê duyệt của Giám đốc, Phòng Đào tạo thông báo tiến độ tổ chức, đăng ký học kỳ hè năm học 2016-2017 dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1.   Điều kiện học kỳ hè: sinh viên trả nợ học phần bị điểm F, F+ và cải thiện điểm các học phần bị điểm D thuộc học kỳ 1 năm học 2016-2017 trở về trước.

2.   Điều kiện mở lớp: quy mô lớp tối thiểu 20 sinh viên đóng học phí. Trường hợp không đủ 20 sinh viên đóng học phí, nếu sinh viên có nguyện vọng và cam kết mức học phí cao hơn: Phòng Đào tạo sẽ trình Giám đốc xem xét.

3.   Học phí: được tính bằng 125% đơn giá học phí học kỳ chính đối với các học phần đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp. Các học phần không đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp, Học viện sẽ xem xét và có thể có mức học phí cao hơn.

4.   Thời gian học kỳ hè

-       Học kỳ hè bắt đầu học từ tuần 44 (03/07/2017) và kết thúc tuần 48 (06/08/2017)

-       Thi học kỳ hè vào tuần 49 (07/08/2017 – 13/08/2017)

5.   Cách thức và tiến độ triển khai: Theo quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ hè đã được Giám đốc ban hành ngày 01/11/2016. Tiến độ cụ thể như sau:

-    Sinh viên làm đơn xin mở lớp, lập danh sách sinh viên xin mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2016-2017 (nếu có nhu cầu) và nộp đơn về Phòng Đào tạo từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 01/06/2017.

-    Phòng Đào tạo tổng hợp, dự kiến các lớp học phần sẽ mở và xếp thời khóa biểu gửi đến các khoa quản lý học phần trước ngày 08/6/2017. Các khoa quản lý học phần điều chỉnh, bố trí giảng viên và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/6/2017.

-    Phòng Đào tạo cập nhật thời khóa biểu lên hệ thống phần mềm, sinh viên đăng ký học phần từ 19/6/2017 đến hết ngày 23/6/2017.

-    Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần chính thức được mở, các lớp học phần bị hủy và lí do hủy: từ ngày 26/6/2017 đến 28/6/2017.

-    Xem xét việc mở lớp đối với các học phần bị hủy theo yêu cầu của sinh viên và hoàn học phí các học phần đã hủy: từ ngày 29/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

-    Sinh viên đóng học phí học kỳ hè từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 06/7/2017.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (hoặc điện thoại 08.3844.9242) để được giải quyết kịp thời.

Đề nghị sinh thực hiện đúng theo tiến độ. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những trường hợp thực hiện ngoài tiến độ đã thông báo.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 41
Hôm nay: 368
Hôm qua: 6197
Tổng cộng: 4767665