Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2(2019-2020) trình độ ĐH,CĐ CQ

 THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

trình độ Đại học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ 

Triển khai kế hoạch năm học 2019-2020 và quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 theo lớp học phần đối với trình độ đại học và cao đẳng chính quy; Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1.   Đối tượng đăng ký học phần: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình đào tạo tín chỉ.

2.   Nội dung thực hiện

-  Sinh viên thực hiện việc đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn trước, sau đó mới thực hiện đăng ký học lại/ học cải thiện điểm. SV chọn các lớp học phần sao cho không trùng thời khóa biểu với học phần đã đăng ký khác và lớp học phần đó còn khả năng tiếp nhận sinh viên đăng ký (sĩ số chưa đạt mức tối đa).

-   Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website sv.vaa.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

3.   Cách thức và tiến độ thực hiện

3.1. Cách thức đăng ký: sinh viên vào địa chỉ website sv.vaa.edu.vnđăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để tiến hành đăng ký.

3.2.  Thời gian đăng ký học phần: 

- Đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn từ 06/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020 cụ thể như sau:

a. Từ 16h00 ngày 06/01/2020: hệ thống mở cho sinh viên đại học khóa 10 (2016) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

b. Từ 16h00 ngày 07/01/2020: hệ thống mở cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa 11 (2017) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

c. Từ 16h00 ngày 08/01/2020: hệ thống mở cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa 12 (2018) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

 

d. Từ 16h00 ngày 09/01/2020: hệ thống mở cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa 13 (2019) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

- Đăng ký học lại, học cải thiện điểm từ 10/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020 (những trường hợp sinh viên khóa cũ không thể tự đăng ký bổ sung, học lại, cải thiện điểm thì làm đơn đăng ký nộp trực tiếp tại Phòng A10 từ ngày 13/01 đến hết ngày 15/01/2020 để được hỗ trợ đăng ký). Trong thời gian này, Phòng đào tạo sẽ kiểm tra chấp nhận đơn đăng ký học vượt, nghành 2 của sinh viên, không giải quyết bất cứ trường hợp nào đăng ký ngoài thời gian đã quy định.

3.3.  Phòng đào tạo sẽ xử lý kết quả đăng ký học phần và chốt danh sách sinh viên theo lớp học phần đã đăng ký và công bố thời khóa biểu chính thức trước ngày 17/01/2020.

3.4.  Thời hạn nộp học phí: theo quy định của Học viện và thông báo của Phòng Tài chính kế toán. Ngay khi hết thời gian đóng học phí, sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần, không có tên trong danh sách lớp và bị xử lý theo qui định hiện hành của Học viện.

3.5 Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020từ ngày 03/02/2020.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (hoặc điện thoại 08. 3844 9242) để được giải quyết kịp thời.

Đề nghị các khoa, trung tâm phối hợp và triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên. Phòng Khoa học công nghệ kiểm tra hệ thống mạng cho sinh viên đăng ký học phần.

Trân trọng./.           

                                                                                                                                      PT. PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                            

                                                                                                                                     TS. Nguyễn Thanh Dũng

 

Lưu ý: Đối với SV khóa 11 đã đăng ký chuyên ngành thì đăng ký học phần chuyên ngành theo đúng chuyên ngành đã chọn. Riêng chuyên ngành du lịch, SV đăng ký AVCN II (010100013001; 010100013011)  vào lớp QTDL1-K11.

 (Vì nội dung học môn AVCN  của chuyên ngành QT du lịch khác những chuyên ngành còn lại).

Ký hiệu lớp chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp (QTKDTH); Quản trị kinh doanh vận tải HK (QTKDVTHK); Quản trị kinh doanh cảng HK (QTKDCHK); Quản trị du lịch (QTDL).

Thông báo.pdf

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 33
Hôm nay: 435
Hôm qua: 7214
Tổng cộng: 8161564