THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP NĂM 2020

Thông báo về việc cấp giấy giới thiệu thực tập như sau: 

Các lớp cử đại diện lập danh sách đăng ký theo mẫu gửi về email: tuvanvieclam@vaa.edu.vn

Thời gian gửi về trước 17h ngày 05/01/2019

1. Sinh viên thực tập tại các cơ quan ngoài ngành Hàng không:

Sinh viên đăng ký vào sheet: " Công ty ngoài ngành Hàng không"

Trả giấy giới thiệu từ ngày 07/01 đến 10/01/2019 thông qua lớp trưởng hoặc sinh viên đại diện lấy.

2. Sinh viên thực tập tại đơn vị trong ngành Hàng không:

Sinh viên đăng ký vào sheet: Đơn vị trong ngành hàng không

Phần I: Sinh viên đã liên hệ được đơn vị thực tập

Phần II: Sinh viên chưa liên hệ được nhưng có nhu cầu làm việc tại công ty thuộc ngành Hàng không.

Học viện sẽ liên hệ với các đơn vị trong ngành và thông báo đến lớp trưởng hoặc cá nhân khi có kết quả.

Mẫu đăng ký cấp giấy thực tập năm 2020.xls

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 45
Hôm nay: 323
Hôm qua: 7214
Tổng cộng: 8161452