HƯỚNG DẪN XÉT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN

Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018-2020

--------------

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2018-2022 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Để thực hiện phong trào thống nhất trong cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành hướng dẫn cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; góp phần làm đẹp và khẳng định vị trí của sinh viên Học viện Hàng Không.

- Là giải pháp thiết thực phát huy vai trò người bạn đồng hành của Hội sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động.

- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình sinh viên, tập thể sinh viên tiêu biểu; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

          2. Yêu cầu

- Phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội, trên cơ sở kế thừa kết quả của các cuộc vận động “Sinh viên Hàng không 5 tốt” những năm vừa qua. Phong trào không những phải đi vào chiều sâu mà còn phải được nhân ra chiều rộng, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

- 100% Liên chi hội triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt”; có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt”.

- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên Hàng không 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, cấp khoa đến cấp Hội sinh viên Học viện.

- Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

- Tổ chức đêm tuyên dương “Sinh viên Hàng không 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm nhằm tuyên dương, động viên, khích lệ các cá nhân và tập thể kịp thời.

3. Đối tượng: Sinh viên - Hội viên Hội sinh viên Học viện Hàng Không Việt Nam tất cả các hệ đào tạo Cao đẳng và Đại học.

4. Danh hiệu:

- Cá nhân: Sinh viên 5 tốt cấp Khoa, Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Học viện.

- Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Khoa, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Học viện.

II. NỘI DUNG BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG

Lưu ý: Sinh viên phải đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa trước khi xét “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện.

1. Tiêu chuẩn Đạo đức tốt”:

1.1. Đối với cấp Khoa

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

- Điểm rèn luyện đạt từ 70 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

1.2. Đối với cấp Học viện

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

1.3. Tiêu chuẩn ưu tiên (để xét danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu)

- Đạt 01 trong các tiêu chí sau:

     + Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

     + Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

     + Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.

2. Tiêu chuẩn Học tập tốt:

2.1. Đối với cấp Khoa

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

- Không có môn nào điểm F (điểm trung bình môn dưới 4.0/10).

2.2. Đối với cấp Học viện

- Đối với sinh viên hệ Đại học: Điểm trung bình năm học đạt từ 2.7/4.0 điểm trở lên.

- Đối với sinh viên hệ Cao đẳng: Điểm trung bình năm học đạt từ 2.0/4.0 điểm trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn ưu tiên

- Đạt 01 trong các tiêu chí sau:

      + Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên (đối với các Học viện, trường Đại học) và đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).

      + Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

      + Có đề tài nghiên cứu khoa học được khoa công nhận.

      + Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.

      + Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

      + Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

      + Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.

3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt”:

3.1. Đối với cấp Khoa

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Là thành viên một trong các câu lạc bộ về thể thao của trường (Võ, Bóng chuyền, Bóng rổ, Thể lực, Bóng đá), có chứng nhận của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Điểm môn giáo dục thể chất từ 2.5/4.0 trở lên

- Tham gia ít nhất một cuộc thi về thể thao (có chứng nhận kèm theo).

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp khoa, CLB trở lên.

3.2. Đối với cấp Học viện

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).

- Đạt thành tích cao trong các hội thao từ cấp trường trở lên (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).

- Là thành viên đội tuyển cấp trường, thành phố, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp trường, khu vực và quốc tế.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tiêu chuẩn “Tình nguyện tốt”:

4.1. Đối với cấp Khoa

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành ít nhất 01 chương trình tình nguyện cấp khoa, Câu lạc bộ tổ chức trở lên.

- Là thành viên Đội Công tác xã hội và có sinh hoạt đều đặn (được chủ nhiệm câu lạc bộ chứng nhận).

- Tham gia hiến máu ít nhất 1 lần trong năm học.

- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện.

4.2. Đối với cấp Học viện

- Đạt ít nhất 2 ngày rèn luyện/năm học (chỉ tính với các chương trình tình nguyện do Đoàn thanh niên-Hội sinh viên Học viện và các cơ sở trực thuộc tổ chức)

4.3. Tiêu chuẩn ưu tiên

- Đạt giấy khen trong các chương trình tình nguyện do trường tổ chức.

5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt:

Lưu ý: Sinh viên đạt đủ 2 tiêu chí về ngoại ngữ và kỹ năng, hoạt động hội nhập.

5.1. Về ngoại ngữ:

5.1.1. Đối với cấp Khoa

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc TOEIC (nghe, đọc) từ 350 trở lên (còn hạn trong thời gian xét).

- Điểm trung bình môn Anh văn từ 2.5/4.0 trở lên.

- Tham gia và đạt giải các kỳ thi về kiến thức Ngoại ngữ hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp khoa, câu lạc bộ trở lên.

* Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn - Hội Sinh viên trường.

5.1.2. Đối với cấp Học viện

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng quy đổi đính kèm).

Lưu ý: Đối với tiêu chí Ngoại ngữ và Thể lực, Hội Sinh viên sẽ tổ chức kiểm tra cho sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ và tiêu chuẩn Thanh niên khỏe 

5.2. Về kỹ năng và hoạt động hội nhập:

5.2.1. Đối với cấp Khoa

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội.(Ví dụ: Chương trình tư vấn Sức khỏe sinh sản, các chương trình cắm trại, các buổi hướng nghiệp, workshop của các câu lạc bộ, đội, nhóm)

- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ, đội nhóm (được chủ nhiệm câu lạc bộ, đội nhóm xác nhận)

5.2.2. Đối với cấp Học viện

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước. (Ví dụ: Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật).

- Đạt chứng chỉ tin học Cơ bản hoặc Nâng cao (do Trung tâm ngoại ngữ tin học Hàng Không cấp).

- Được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

- Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp khoa, câu lạc bộ trở lên tổ chức.

II. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Đối với cấp Khoa

-  Đối với tập thể Chi Hội:

+ Có 60% sinh viên đăng kí tham gia phong trào.

+ ít nhất 15% sinh viên (trong tổng sinh viên đăng ký xét danh hiệu) đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa.

+ Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

2. Đối với cấp Học viện

- Đối với tập thể Chi Hội, Chi Đoàn (đối với trường không có tổ chức Hội):

+ Có 80% sinh viên đăng kí tham gia phong trào.

+ ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa trở lên.

+ Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

- Đối với tập thể Liên Chi Hội:

+ Có 90% sinh viên đăng kí tham gia phong trào.

+ ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa trở lên.

+ Có giải pháp hỗ trợ các Chi Hội trực thuộc trong thực hiện phong trào.

+ Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

III. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT

Hội Sinh viên học viện căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên Hàng Không 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên Hàng Không 5 tốt” đối với các tập thể, sinh viên đăng kí, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

1. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp trường

- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng gồm: đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, cấp Trung ương lên Hội sinh viên cấp tỉnh xem xét, công nhận.

2. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Khoa

- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Liên chi Hội trưởng trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng gồm: đại diện Hội Sinh viên trường, Ban thường trực Liên chi Hội, Bí thư hoặc phó Bí thư Đoàn khoa.

- Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Khoa và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp Học viện lên Hội sinh viên Học viện xem xét, công nhận.

- Tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ… gắn với tuyên dương, trao giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường và Giấy khen của Hội Sinh viên trường vào dịp 20/11 hoặc 9/1.

V. QUY TRÌNH NỘP XÉT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT

Bước 1: Sinh viên đăng ký xét danh hiệu nộp đầy đủ hồ sơ về văn phòng Hội sinh viên G01C - cơ sở 2 Học viện Hàng Không.

Cụ thể hồ sơ gồm:

* Đối với cá nhân:

- Bản khai thành tích cá nhân theo mẫu 1;

Lưu ý: Khai theo thứ tự các tiêu chí được hướng dẫn, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn cụ thể.

- Các minh chứng của cá nhân (bản photo);

Lưu ý: Văn phòng không nhận bản gốc và không chịu trách nhiệm trong việc thất lạc bản gốc. Đối với các chương trình không có minh chứng, yêu cầu sinh viên ghi cụ thể lí do (mất giấy, không được cấp…)

- 2 hình thẻ 3x4 (dán trực tiếp vào bản khai).;

- 01 hình chân dung và 02 hình tham gia các hoạt động phong trào;

Gửi kèm file mềm bản khai qua địa chỉ mail: vanphonghoisinhvien.vaa@gmail.com

Tiêu đề mail theo cú pháp: [TÊN SINH VIÊN]_HỒ SƠ SINH VIÊN 5 TỐT

Nội dung mail ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Lớp, Mã số sinh viên

- Các hồ sơ này (được bỏ vào 01 bìa cứng riêng cho từng cá nhân, tập thể).

 

* Đối với tập thể:

- Bản khai thành tích tập thể theo mẫu 2;

- Các minh chứng của tập thể (bản photo);

- Hồ sơ minh chứng số lượng đăng ký, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đối với cấp cơ sở phải có có xác nhận của Khoa);

- 5 hình ảnh các hoạt động cơ sở hội tham gia;

Gửi kèm file mềm bản khai qua địa chỉ mail: vanphonghoisinhvien.vaa@gmail.com

Tiêu đề mail theo cú pháp: [TÊN TẬP THỂ]_HỒ SƠ SINH VIÊN 5 TỐT

- Các hồ sơ này (được bỏ vào 01 bìa cứng riêng cho từng cá nhân, tập thể).

 

Bước 2: Hội đồng xét chọn các Liên chi Hội tiếp nhận hồ sơ tại văn phòng và thực hiện xét chọn theo hướng dẫn.

Bước 3: Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Khoa và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp Học viện lên Hội sinh viên Học viện xem xét, công nhận bằng công văn.

Bước 4: Hội sinh viên Học viện tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp Học viện xét chọn “Sinh viên Hàng Không 5 tốt” cấp Học viện.

Lưu ý: Hạn nộp hồ sơ về văn phòng Hội sinh viên Học viện (G01C-cơ sở 2 Học viện) là 16 giờ ngày 21/10/2019 

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam Học viện Hàng Không Việt Nam đề nghị các cơ sở Hội tập trung thực hiện hiệu quả phong trào trong Học viện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Website

- BTV Đoàn

- Các cơ sở Hội

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH  

(đã ký)

 

BÙI HẢI ANH

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 80
Hôm nay: 342
Hôm qua: 5313
Tổng cộng: 8581853