THÔNG BÁO: Hoàn tiền 01 tín chỉ lớp học phần "010100009501 - Kỹ thuật lập trình" HK2 năm học 2018-2019.

 THÔNG BÁO
-----------------------------------

     Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách hoàn tiền nộp dư 01 tín chỉ lớp học phần "010100009501 - Kỹ thuật lập trình" HK2 năm học 2018-2019 đến Phòng A.17 (Phòng Tài chính - Kế toán) tại Cơ sở 1 của Học viện Hàng không Việt Nam (104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh) nhận tiền học phí nộp dư.

Lưu ý:
    -  Sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến nhận tiền hoàn học phí tại phòng Tài chính - Kế toán.
    -  Thời hạn nhận tiền hoàn 01 tín chỉ từ ngày 13/08/2019 đến hết ngày 14/10/2019.
  
STT Mã SV Họ và Tên SV Mức nộp Mức nộp
02 tín chỉ
Ngày nộp Số tiền
hoàn trả
Ghi chú
1 1553020025 ĐỖ ĐỨC ANH 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
2 1553020037 TRẦN TUẤN ANH 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
3 1553020096 K' LEADE SORLUENG B.K 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
4 1553020044 LƯU GIA BẢO 891.000 594.000 07/03/2019 297.000  
5 1453020092 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 891.000 594.000 04/03/2019 297.000  
6 1553020060 NGUYỄN HỮU ĐẠI 891.000 594.000 07/03/2019 297.000  
7 1553020066 TỪ QUỐC ĐẠI 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
8 1553020036 HOÀNG VĂN ĐỨC 891.000 594.000   0 Chưa nộp học phí
9 1753020032 PHẠM BẢO GIANG 891.000 594.000 27/02/2019 297.000  
10 1553020059 NGUYỄN ĐỨC HẢI 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
11 1753020082 LÊ HỒNG HẢI 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
12 1751200029 LÊ NGỌC HIỆP 891.000 594.000 03/03/2019 297.000  
13 1553020062 BÙI QUANG HUY 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
14 1653020096 ĐÀO THỊ THANH HUYỀN 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
15 1453020055 NGUYỄN NGỌC DUY KHÁNH 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
16 1553020085 NGUYỄN TUẤN KIỆT 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
17 1553020070 NGUYỄN HOÀNG LONG 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
18 1453020014 HỒ CÔNG LÝ 891.000 594.000 11/03/2019 297.000  
19 1553020093 NGUYỄN ĐỨC CÔNG MINH 891.000 594.000 07/03/2019 297.000  
20 1553020073 LÊ HUY NAM 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
21 1553020067 LÊ THỊ HỒNG NGA 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
22 1553020014 NGUYỄN TÍN NGHĨA 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
23 1453020106 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
24 1453020104 NGUYỄN VĂN PHÚ 891.000 594.000   0 Chưa nộp học phí
25 1553020028 NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN 891.000 594.000   0 Chưa nộp học phí
26 1553020090 NGUYỄN TRẦN THÀNH 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
27 1553020081 NGUYỄN QUANG THỊNH 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
28 1553020088 NGÔ VĂN THỊNH 891.000 594.000 27/02/2019 297.000  
29 1413020007 DƯƠNG HUY THÔNG 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
30 1653020059 NGUYỄN TẤN THÔNG 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
31 1453020013 TRẦN TRỌNG THUYẾT 891.000 594.000 08/03/2019 297.000  
32 1553020007 PHẠM TRẦN MINH TOÀN 891.000 594.000 04/03/2019 297.000  
33 1553020038 NGUYỄN CÔNG TRÍ 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
34 1453020068 TRƯƠNG CÔNG TÚ 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
35 1553020008 VŨ MINH TUẤN 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
36 1453020052 KIỀU NGỌC PHƯƠNG TUẤN 891.000 594.000 04/03/2019 297.000  
37 1553020027 LÊ CHÍ TÙNG 891.000 594.000 06/03/2019 297.000  
38 1453020111 ĐẶNG NHẬT VINH 891.000 594.000 11/03/2019 297.000  
39 1553020057 ĐẬU BÁ VĨNH 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
40 1453020120 NGUYỄN VĂN VŨ 891.000 594.000 05/03/2019 297.000  
  TỔNG CỘNG       10.989.000  
 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 289
Hôm nay: 4125
Hôm qua: 9042
Tổng cộng: 8158040