Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1(2019-2020) trình độ ĐH,CĐ CQ

  

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

trình độ Đại học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ

 

 

Triển khai kế hoạch năm học 2019-2020 và quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 theo lớp học phần đối với trình độ đại học và cao đẳng chính quy; Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

1.   Đối tượng đăng ký học phần: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình đào tạo tín chỉ.

2.   Nội dung thực hiện

-  Sinh viên thực hiện việc đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn trước, sau đó mới thực hiện đăng ký học lại/ học cải thiện điểm. SV chọn các lớp học phần sao cho không trùng thời khóa biểu với học phần đã đăng ký khác và lớp học phần đó còn khả năng tiếp nhận sinh viên đăng ký (sĩ số chưa đạt mức tối đa).

-   Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website sv.vaa.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

3.   Cách thức và tiến độ thực hiện

3.1. Cách thức đăng ký: sinh viên vào địa chỉ website sv.vaa.edu.vnđăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để tiến hành đăng ký.

3.2.  Thời gian đăng ký học phần: 

3.2.1. Đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn từ 14/08/2019 đến hết ngày 18/08/2019 được chia theo các khóa như sau:

a. Từ 17h00 ngày 14/08/2019: hệ thống mở cho sinh viên đại học khóa 10 (2016) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

b. Từ 17h00 ngày 15/08/2019: hệ thống mở cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa 11 (2017) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

c. Từ 17h00 ngày 16/08/2019: hệ thống mở cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa 12 (2018) đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn.

3.2.2. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm: hệ thống mở từ 19/08/2019 đến hết ngày 21/08/2019.

3.2.3. Đăng ký học lại, cải thiện điểm những học phần thuộc năm nhất (học cùng khóa tuyển sinh năm 2019) sinh viên nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng đào tạo A10 từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 12/9/2019.

Trong thời gian này, Phòng đào tạo sẽ kiểm tra chấp nhận đơn đăng ký học vượt của sinh viên, không giải quyết bất cứ trường hợp nào đăng ký ngoài thời gian đã quy định.

3.3.  Phòng đào tạo sẽ xử lý kết quả đăng ký học phần và chốt danh sách sinh viên theo lớp học phần đã đăng ký trước ngày 24/08/2019.

3.4.  Thời hạn nộp học phí: theo quy định của Học viện và thông báo của Phòng Tài chính kế toán. Ngay khi hết thời gian đóng học phí, sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần, không có tên trong danh sách lớp và bị xử lý theo qui định hiện hành của Học viện.

3.5 Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020từ ngày 03/09/2019.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (hoặc điện thoại 08. 3844 9242) để được giải quyết kịp thời.

   

Lưu ý: Đối với SV khóa 11 đã đăng ký chuyên ngành thì đăng ký học phần chuyên ngành theo đúng chuyên ngành đã chọn. Riêng chuyên ngành du lịch, SV đăng ký AVCN I  vào lớp 17ĐHQTDL.

SV chuyên ngành Quản trị du lịch khóa 10 đăng ký học phần Tổ chức khai thác hàng không I vào lớp QTDL1,2-K10. SV những chuyên ngành khác không đăng ký học phần Tổ chức khai thác HK I vào lớp QTDL1,2-K10.

(Vì nội dung học môn AVCN và môn Tổ chức khai thác HK I  của chuyên ngành QT du lịch khác những chuyên ngành còn lại).

Ký hiệu lớp chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp (QTKDTH); Quản trị kinh doanh vận tải HK (QTKDVTHK); Quản trị kinh doanh cảng HK (QTKDCHK); Quản trị du lịch (QTDL). 

Ký hiệu lớp chuyên ngành khóa 11: Quản trị kinh doanh tổng hợp (17ĐHQTTH); Quản trị kinh doanh vận tải HK (17ĐHQTVT); Quản trị kinh doanh cảng HK (17ĐHQTC); Quản trị du lịch (17ĐHQTDL). 

Thông báo.pdf

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 296
Hôm nay: 3944
Hôm qua: 9042
Tổng cộng: 8157859