Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019

 Phòng Đào tạo thông báo tiến độ tổ chức, đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019 dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1.   Đối tượng: sinh viên trả nợ học phần và cải thiện điểm các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2018-2019 trở về trước.

2.   Học phí: được tính bằng 125% đơn giá học phí học kỳ chính đối với các học phần đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp. Các học phần không đủ điều kiện 20 sinh viên mở lớp, Học viện sẽ xem xét và có thể có mức học phí cao hơn.

3.   Thời gian học kỳ hè

-       Học kỳ hè bắt đầu học từ tuần 44 (01/07/2019) và kết thúc tuần 48 (04/08/2019)

-       Thi học kỳ hè vào tuần 50 (12/08/2019 – 18/08/2019)

4.   Cách thức và tiến độ triển khai: Theo quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ hè đã được Giám đốc ban hành ngày 01/11/2016. Tiến độ cụ thể như sau:

-    Sinh viên làm đơn xin mở lớp, lập danh sách sinh viên xin mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019 (nếu có nhu cầu) và nộp về Phòng Đào tạo từ ngày 09/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019.

-    Phòng Đào tạo tổng hợp, dự kiến các lớp học phần sẽ mở và xếp thời khóa biểu gửi đến các khoa quản lý học phần trước ngày 27/5/2019. Các khoa quản lý học phần điều chỉnh, bố trí giảng viên và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 03/6/2019.

-    Phòng Đào tạo cập nhật thời khóa biểu lên hệ thống phần mềm, sinh viên đăng ký học phần từ 10/6/2019 đến hết ngày 17/6/2019.

-    Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần chính thức được mở, các lớp học phần bị hủy và lí do hủy: từ ngày 18/6/2019 đến 21/6/2019.

-    Xem xét việc mở lớp đối với các học phần bị hủy theo yêu cầu của sinh viên: từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019.

-    Sinh viên đóng học phí học kỳ hè từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 05/7/2019.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (hoặc điện thoại 08.3844.9242) để được giải quyết kịp thời.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo tiến độ. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những trường hợp thực hiện ngoài tiến độ đã thông báo.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 50
Hôm nay: 409
Hôm qua: 7393
Tổng cộng: 7336827