Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký các học phần có điều kiện tiên quyết

 Những học phần sinh viên sẽ đăng ký trong HK2 nhưng bị ràng buộc bởi học phần điều kiện tiên quyết ở HK1, sinh viên sẽ đăng ký online sau khi đã có điểm học phần tiên quyết, bắt đầu từ 8h00 ngày 25/01/2019 đối với những học phần sau: 

 

 

STT

HK1 (2018-2019)

Học phần tiên quyết

HK2 (2018-2019)

Học phần SV sẽ đăng ký từ 8h00 ngày 25/01/2019

Khóa/Lớp

1

Anh văn chuyên ngành I

Anh văn chuyên ngành II

QT-K10

2

Quản trị tài chính

Phân tích hoạt động KD

QT-K10

3

Anh văn chuyên ngành I

Anh văn chuyên ngành II

QLB-K10

4

Quản trị học

Quản trị nhân lực

QT-K11

5

Anh văn cơ bản 2

Anh văn chuyên ngành I

QLB-K11

6

Toán ứng dụng 1

Lý thuyết xác suất - TK

QT-K12

7

Toán cao cấp A2

Toán cao cấp A3

KT-K12

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 118
Hôm nay: 5019
Hôm qua: 6085
Tổng cộng: 6707139