THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên nhận tiền miễn, giảm học phí năm 2018 tại phòng Tài chính - Kế toán.

THÔNG BÁO

     Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm 2018 có tên trong danh sách miễn, giảm đến Phòng A.02 (Phòng Tài chính - Kế toán) tại Cơ sở 1, Học viện Hàng không Việt Nam, địa chỉ: 104 Nguyễn Văn trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh để nhận tiền miễn, giảm học phí HK2 (2017-2018) và HK1 (2018-2019).

Thời gian nhận tiền: Thứ Hai, ngày 07/01/2019 (trong giờ hành chính - Thứ 2 đến Thứ 6).

Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo Thẻ sinh viênnộp lại bản gốc Giấy nộp tiền học phí HK2 (2017-2018) và HK1 (2018-2019).

Danh sách sinh viên miễn, giảm học phí năm 2018:

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Số tiền
miễn, giảm
Ghi chú
1 1551010135 ĐẶNG THỊ NGỌC QUYÊN QTKDVTHK1-K9 8.562.000  
2 1551010261 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH QTKDVTHK2-K9 7.995.000  
3 1551010339 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH QTKDCHK2-K9 8.562.000  
4 1551010357 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH QTDL2-K9 8.432.000  
5 1551010038 CAO TIẾN HIẾU QTKDTH-K9 8.536.000  
6 1551010200 LÊ THỊ PHƯƠNG HUYÊN QTKDVTHK1-K9 8.562.000  
7 1651010452 CAO THỊ LY LY QTKDCHK-K10 8.321.000  
8 1651010462 HÀ VĂN VƯƠNG QTKDVTHK4-K10 7.246.000  
9 1651010086 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN QTKDVTHK5-K10 7.754.000  
10 1651010386 ĐẶNG THANH TRÚC QTKDVTHK3-K10 7.676.000  
11 1751200056 HỒ VĂN TRƯỜNG GIANG 17ĐHKT01 8.553.000  
12 1711010007 ĐOÀN VIỆT ANH 17CĐAN01 9.349.100  
13 1753020085 NGUYỄN MINH QUÂN 17ĐHĐT02 8.779.000  
14 1751010058 TRẦN THẢO HÀ MY 17ĐHQT09 8.243.000  
15 1851010025 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 18ĐHQT01 2.795.000  
16 1451010147 NGUYỄN THỊ LÊ NA QTKDCHK1-K8 1.890.000  
17 1451010406 PHẠM TUẤN VŨ QTKDVTHK4-K8 1.890.000  
18 1451010471 TRẦN THANH TUYỀN QTKDVTHK4-K8 1.890.000  
19 1453020033 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐV1-K8 3.220.000  
20 1553020005 ĐINH TUẤN CƯỜNG ĐV1-K9 2.530.000  
21 1653020001 NGUYỄN NGỌC SÔNG GIANH ĐV1-K10 4.788.000  
22 1651010547 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH QTDL2-K10 8.321.000  
23 1756060008 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 17ĐHKL01 10.159.000  
24 1451010472 LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG QTKD9-K8   Bảo lưu
25 16C1010203 TRẦN THỊ HIÊN QC22N.AN6   Đã hoàn tiền hết
mức thu học phí
26 16C1010157 PHAN CÔNG VŨ QC22N.AN3   Đã hoàn tiền hết
mức thu học phí
27 16C2460002 NGUYỄN THẾ ANH KT22N.BDTB1   Đã hoàn tiền hết
mức thu học phí
28 1811210028 LÝ XƯỞNG DỈNH 18CĐKL01 4.370.000  
29 1851010107 ĐỒNG THỦY LONG THÙY 18ĐHQT03 2.795.000  
30 1751200062 ĐOÀN VĂN CHƯỜNG 17ĐHKT01 5.987.100  
31 16C1010075 K' KIM QC22N.AN2 3.150.000  
32 1651010412 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO QTKDVTHK3-K10 2.365.000  
33 1751010444 ĐINH THANH LÂM 17ĐHQT08 4.121.500  
34 1851010055 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 18ĐHQT02 1.397.500  
35 1451010314 LƯU THỊ HỒNG NGA QTKDCHK3-K8 945.000  
36 1451010068 PHẠM HOÀNG THIÊN NGÂN QTKDCHK1-K8 1.299.375  
37 1751010444 ĐINH THANH LÂM 17ĐHQT08 3.685.500  
38 1551010461 LÊ HỮU THÀNH QTKDCHK3-K9   Thôi học
39 1653020010 NGUYỄN NGỌC ĐẠT ĐV1-K10   Thôi học

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 139
Hôm nay: 5337
Hôm qua: 6085
Tổng cộng: 6707457