Thông báo rà soát việc xin chuyển điểm, miễn học Anh văn cơ bản

  

THÔNG BÁO

V/v rà soát việc xin chuyển điểm Anh văn của sinh viên

(trường hợp không tuân theo điều kiện môn học tiên quyết, môn học trước)

Trong thời gian qua, Phòng Đào tạo nhận được đơn xin chuyển điểm các học phần Anh văn cơ bản của sinh viên khóa 10 trở về trước. Tuy nhiên qua kiểm tra thì đây là những trường hợp bị sót do nhà trường đã gỡ điều kiện tiên quyết nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học phần kịp tiến độ theo kế hoạch chung. Sau khi có kết quả của các học phần tiên quyết, sinh viên sẽ bị hủy kết quả đăng ký đối với những học phần có điều kiện tiên quyết bị điểm F (thực hiện theo thông báo đăng ký học phần đầu mỗi học kỳ). Phòng Đào tạo đã tổng hợp và báo cáo tại cuộc họp ngày 20/6/2018.

Căn cứ kết luận của Giám đốc tại cuộc họp ngày 20/6/2018 về việc sinh viên xin chuyển điểm Anh văn cơ bản đối với những trường hợp không tuân theo điều kiện môn học tiên quyết, môn học trước, nay Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa 10 trở về trước cùng rà soát lại: nếu nộp đơn xin chuyển điểm học phần Anh văn 1 trong khi đã hoàn thành học phần Anh văn 2, chuyển điểm học phần Anh văn 2 hoặc Anh văn 3 trong khi đã hoàn thành các học phần Anh văn chuyên ngành thì sẽ được giải quyết dứt điểm đến hết học kỳ 1 (2018-2019) với phương án Không chuyển điểm mà chỉ miễn Anh văn cơ bản (không lấy điểm để tính điểm tích lũy, đánh giá kết quả học tập cũng như xét kết quả tốt nghiệp). Sau thời gian này, các trường hợp tương tự sẽ không được giải quyết.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện theo đúng.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 23
Hôm nay: 293
Hôm qua: 4203
Tổng cộng: 6538629