NỘP BỔ SUNG BẰNG TỐT NGHIỆP PTTH, GIẤY TỜ CÒN THIẾU KHI NHẬP HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ; SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY; ĐẠI HỌC TẠI CHỨC; CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

ĐỀ NGHỊ NHỮNG HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ; SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY; ĐẠI HỌC TẠI CHỨC; CAO ĐẲNG CHÍNH

QUY CHƯA NỘP BẢN SAO Y CÔNG CHỨNG BẰNG TỐT NGHIỆP PTTH, GIẤY TỜ CÒN THIẾU KHI NHẬP HỌC NỘP VỀ BỘ PHẬN

QUẢN LÝ SINHVIÊN B002 CƠ SỞ 104 NGUYỄN VĂN TRỖI - PHƯỜNG 8 - QUẬN PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH. THỜI HẠN NỘP

CUỐI CÙNG VÀO NGÀY 19/04/2018. SAU THỜI HẠN TRÊN NẾU KHÔNG NỘP ĐỂ HOÀN TẤT HỒ SƠ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT TỐT

NGHIỆP.  BỘ PHẬN QUẢN LÝ SINH VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH, SINH VIÊN KHÔNG BỔ

SUNG HS.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 51
Hôm nay: 335
Hôm qua: 7214
Tổng cộng: 8161464