Thông báo: Thay đổi thời gian đăng ký học phần (một số môn có môn điều kiện tiên quyết ở HK1)

Phòng Đào tạo xin thông báo: thay đổi thời gian đăng ký học phần cho 1 số học phần có điều kiện tiên quyết là môn ở HK1.

Thời gian: từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018

Cụ thể vui lòng xem file đính kèm

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 214
Hôm nay: 10242
Hôm qua: 14300
Tổng cộng: 5893327